gordion
gordion
Bilgisayarlı İngilizce

İngilizce Eğitimleri

İngilizce derslerimizde New Headway sistemiyle bilgisayar destekli eğitim verilmektedir. Egzersiz kitap ve kasetleriyle evlerinde de çalışabilen öğrenciler, teorik dersliklerle bilgisayar laboratuarlarını dönüşümlü kullanarak, bilgisayarın eğitime katkısından yararlanır ve ay sonlarındaki genel testlerle kendilerini bilgisayarda kontrol ederek değerlendirirler. Dönem sonlarında kursiyerler ÖSYM tarafından düzenlenen Merkezî Sistem sınavına katılarak, sertifika alır ve ileri bölümlere katılma hakkı kazanırlar.

 

 

Eğitim Programı :

ELEMENTARY   INTERMEDIATE   UPPER INTERMEDIATE   ADVANCED
Greetings and
Introductions
Asking for information describing places, asking for and giving directions. (Prepositions) Verb Patterns, prepositional verbs, present simple and progressive tense. Passage studying
(True-False)
Passage studying
(Question-Answer)
Asking where places are, understanding directions. (Prepositions of place) Offers and Requests, Hopes and plans, arrangements. (Modals) Mass and countable
nouns, noun plurals, phrasal verbs with objects.
Expressing opinions.
Requests permissions Complaining, accepting or refusing offers, to put things right. (Present perfect tense) The past perfect
tense, passives, phrasal
verbs with "up" , "off"
and "out".
Listening.
Advice and suggestions.
Making appointments
Describing people and things and revision (Relative clasuses) Modal verbs, hypothetical conditions, proportion clauses, to-infinitive and -ing forms, phrasal verbs with preposition.
Vocabulary studying.
Revision (Frequency Adverbs) Comparison, descibing
processes.(Passives, sequencing)
Open(Real) conditions, some -ing and -ed words.
Organizing how to write accurate compositions.
Describing People, faces And bodies. (Adjectives) Describing past actions and events and revison Participle clauses, present perfect and past simple tenses. Different speaking skill.
Experiences, preferences
and
comparisons(Comparison of adjectives)
Asking for and giving advice. (Modals, gerund) Comparison, should in future conditions, modal verbs and the perfect infinitive. Quiz
Understanding a reading
passage by the help of the vocabulary we know.
Quiz Quiz Quiz Talking about the past, Holidays.
(Simple Past Tense)
Opinions, agreeing, disagreeing, personal tastes. (Simple Present tense. Should.) Asking for and giving opinions, expressing no opinion. (Link words/Neither-nor) Should in subordinate
clauses, purpose and
result clauses.
Quiz
Quiz
Inviting, diaries,
entertainments
Gestures, romantic fiction, expressing feelings. (Adjective formation: Ing/ed, question tags) Direct and indirect speech, verbs with get. Describing objects, describing their uses, personal possessions
Apologizing offering to do something, complaining
Revision (Simple
Present, Present
Continuous Tense)
Speculating about the
future, expressing certainity and uncertainity (1.st and 2.nd conditionals)
Adverbial clauses of manner, Relative clauses, phrasal verbs and prepositional verbs, unreal past conditions.
Giving and understanding, instruction s,recipes. (Imperatives, quantities)
Quiz Deducing, speculating. (Modals)  
Revision
  Regretting, wishing and hoping. (3.rd Conditional)
Obligation, absence of obligation, prohibition, Laws, documents, rules.
(Modals)
 
Expressing
feelings, congratulating, Sympathizing, emotions, optimism and pessimism
Speculating about the future, expressing certainity, Intention, the weather.
Ability, possibility, self sufficiency,
survival travel
Final Revision
   
   


İş İmkânları

Bu bölümü bitiren öğrencilerimize klâvyenin hızlı kullanımının gerekli olduğu ve halkla ilişkilerin ön plana çıktığı tüm alanlarda, Özel veya Kamu sektöründe iş olanağı sağlar.

Biliyor Musunuz?

Şampiyon Kurslarının, 10 Parmakla F Klâvye Eğitimini tam 60 yıldır verdiğini !..

60 yılda en az 80 Bin kişiyi iş sahibi yaptığını !..

1955'ten beri katıldığı Dünya Şampiyonalarında 34 rekorlu toplam 75 Dünya Şampiyonluğu aldığını !..

Aldığı ilk şampiyonluk sayesinde ismini resmen tescil ettirerek kullandığını !..

Kurucusu İhsan Yener'in 1955 yılında oluşturduğu F Klâvyenin ise, Dünyanın en bilimsel klâvyesi olduğunu !..

 

Telif Hakkı 2013
Online : 4 | Bügün : 36
Toplam : 577122